český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Penetračná kvapalina v spreji 3 funkcie – DP 3 MOS² – iBiotec – Tec Industries
Last update: 2023/06/13 10:22

SPREJ PROTI ZADIERANIU MoS²

VYSOKO PENETRAČNÝ 24,2 Dyn/cm

PRÍPRAVOK PROTI ZADIERANIU S MIMORIADNE RÝCHLYM ÚČINKOM

OPTIMÁLNY UVOĽŇOVACÍ MOMENT MIL A 907 E10 40N/m

VYSOKO MAZACÍ MoS² Super Fine Finest 2,5µ

TEST SRV 0,09, ŠTVORGUĽÔČKOVÝ TEST SHELL, STOPA 0,52,

ICS 3100 DaN

ZNÍŽENIE HLUČNOSTI CHODU, PROTI OPOTREBENIU

 

 

OPIS

Výrobok s prímesou MoS 2, mierne mastný, silne mazací.
Zaručene bez silikónu, bez kyseliny monofosforečnej.
Výrobok má dekarbonizačné účinky.
Odstraňuje znečistenie gumou a ľahké aj ťažké uhľovodíky.
Zabraňuje vznieteniu a smolnateniu.
Výrobok je neutrálny, bez zásaditosti a kyslosti, neobsahuje oxidanty ani redukčné činidlá.
Stabilný výrobok s výborným povrchovým napätím.
Nemá nepríjemný naftový zápach, ale prírodnú borovicovú vôňu.
Nevyvoláva fotochemickú reakciu a je nedráždivý.
Slabý tlak pár pri maximálnej teplote použitia.
Neprepúšťa vodu (vodoodpudivosť), možno použiť na vlhké povrchy.
Kompatibilný so všetkými plastmi a elastomérmi, nie je agresívny voči náterom.
Má vysoký bod samovznietenia, ktorý presahuje 230 °C.
Pre používateľov je veľmi bezpečný.

 

OBLASTI POUŽITIA

Skrutky a matice, otočné čapy a závesy.
Odmasťovanie vodiacich líšt obrábacích strojov.
Otočné čapy, osi.
Opláštené káble.
Elektromechanické kontakty.
Závesy.
Vodiace prvky.
Stĺpiky.
Vodiace lišty.
Teleskopické antény.
Nosné prvky (čistenie a renovácia povrchov).
Generálna údržba.
Odmasťovanie reťazí.
Odstraňovanie mastnôt usadených v ložiskách.

 

NÁVOD NA POUŽITIE

Potraste sprejom niekoľko sekúnd. Nastriekajte na požadované povrchy bez zanechania nadbytku.
Sprej sa môže používať vo všetkých polohách.

Nebezpečné v balení aerosól. Dodržiavajte predbežné opatrenia týkajúce sa používania, bezpečnostné vety nachádzajúce sa na obale, ako aj karty bezpečnostných údajov. Výhradne na profesionálne používanie.

 

                             Stiahnite si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Vzhľad

  Vizuálny

kvapalina 

Farba

  Vizuálny

čierna 

Zápach

  Posúdenie čuchom

borovica 

Merná hmotnosť pri 25 °C

  NF EN ISO 12185

790 

kg/m3

Index lomu

  ISO 5661

nm 

Bod tuhnutia

  ISO 3016

-45 

°C

Rozpustnosť vo vode

  –

%

Kinematická viskozita pri 40°C

  NF EN 3104

2,1 

mm²/s

Index kyslosti

  EN 14104

< 0,1 

mg(KOH)/g

Jódový index

  NF EN 14111

nm 

gI2/100g

Obsah vody

  NF ISO 6296

< 0,001 

ppm

VÝKONNOSTNÉ VLASTNOSTI AKO ODMASŤOVACIE ROZPÚŠŤADLO

VLASTNOSTI

  NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Index KB

  ASTM D 1133

97 

Rýchlosť vyparovania

  –

70 

min.

Povrchové napätie pri 20 °C

  ISO 6295

24,2 

Dyn/cm

Prierazné napätie pri 20 °C

  NF EN 60156/IEC 156

nm 

kV

Korózia medeného plechu 100 h pri 40 °C

  ISO 2160

1a 

Hodnotenie

VÝKONNOSTNÉ VLASTNOSTI AKO MAZIVO

 VLASTNOSTI

 NORMY

 HODNOTY

JEDNOTKY 

Test trenia SRV

 ASTM D 5707

0,09

 Koeficient

Test Shell 4 guľôčky

Priemer odtlačku

 IP 239

ASTM D 2596

0,52 

 

 

mm

Test Shell 4 guľôčky

Zaťaženie pri zváraní ICS   

 IP 239

ASTM D 2596

 

3100 

 

daN

Potenciálne zníženie hlučnosti

 Metóda GRW

 -45

 dB

Test nitovania – ERICHSEN

 ISO 20 482

 80

N

PROTIPOŽIARNE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Bod vzplanutia (vase clos)

  ISO 2719

>65 

°C

Bod samovznietenia

  ASTM E 659

250 

°C

Dolná hranica výbušnosti

  NF EN 1839

% (objemové)

Horná hranica výbušnosti

  NF EN 1839

% (objemové)

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Anizidínové číslo

  NF ISO 6885

Peroxidové číslo

  NF ISO 3960

meq(O2)/kg

TOTOX (anizídové číslo+2x peroxidové číslo)

  –

Obsah látok CMR, dráždivých, korozívnych

  Nariadenie CLP

%

Obsah zvyškového metanolu z transesterifikácie

  GC-MS

%

Obsah aldehydov

  GC-MS

0

ppm

ENVIRONMENTÁLNE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Nebezpečenstvo pre vodu

  WGK Nemecko

trieda

Bioakumulácia

Koeficient delenia: n-oktanol/voda

 

  OECD 107

 

 < 3

 

log KOW

Tlak pary pri 20 °C

  NF EN 13016-1

   0,25

hPa

Obsah benzénu

  ASTM D6229

0

%

Celkový obsah halogénov

 Kalorimetrická fľaša

 GC MS

ppm

Obsah chlórovaných rozpúšťadiel

  –

 

Obsah aromatických rozpúšťadiel

  –

0  

 

Obsah látok nebezpečných pre životné prostredie

  Nariadenie CLP

%

Obsah zlúčením, ktoré majú potenciálny vplyv na globálne otepľovanie

  –

0

%

Obsah zlúčenín s potenciálom poškodenia ozónu

  –

%

Bilancia uhlíka, analýza cyklov životnosti.

  ISO 14040

 6,43

Kg ekvivalent uhlíka

nm: nemerané alebo nemerateľné –: bez poznámok

 

BALENIE

 

           Sprej 650 ml

patent ibiotec super prípravok proti zadieraniu pôsobí okamžite. veľmi silný mazací účinok, mos2 zaisťuje ošetrenie povrchov adsorpciou. uľahčuje montáž, umožňuje demontáž. Prípravok proti zadieraniu mos2, Prípravok proti zadieraniu so sulfidom molybdeničitým, Sprej proti zadieraniu mos2, Sprej proti zadieraniu proti oxidácii mazací, Účinný prípravok proti zadieraniu, Super prípravok proti zadieraniu, Prípravok proti zadieraniu ibiotec. Technické spreje. Spreje na údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE